ІМЕННИЙ ЦІННИЙ ПАПІР

цінний папір, власник якого має бути відомим емітенту, що веде чи доручає своєму уповноваженому вести іменний реєстр з відомостями про всіх власників цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ІНВЕСТИЦІЇ →

T: 0.068240468 M: 2 D: 2