search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ІМЕННИЙ ЦІННИЙ ПАПІР
цінний папір, власник якого має бути відомим емітенту, що веде чи доручає своєму уповноваженому вести іменний реєстр з відомостями про всіх власників цінних паперів.


Глосарій термінів Фондового ринку 

ІНВЕСТИЦІЇskip_next

T: 0.012891274 M: 12 D: 0