ЕЛЕКТРОННА ТОРГОВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА

сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.070293827 M: 1 D: 1