ЕЛЕКТРОННА ТОРГОВЕЛЬНОІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА

сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЕМІСІЯ →← ДОХІД СЕРЕДНІЙ

T: 0.126794093 M: 3 D: 3