ЕМІСІЯ

процес розміщення цінних паперів (акцій, облігацій) акціонерних товариств або державних установ, який здійснюється за посередництва гаранта розміщення або за часткового публічного розміщення.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЕМІСІЯ АКЦІЙ АБО ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ →← ЕЛЕКТРОННА ТОРГОВЕЛЬНОІНФОРМАЦІЙНА МЕРЕЖА

T: 0.088004717 M: 3 D: 3