ЕМІСІЯ АКЦІЙ АБО ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

сукупність дій емітента щодо здійснення підписки на акції або продажу облігацій.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.022971648 M: 1 D: 1