ЕМІСІЯ АКЦІЙ АБО ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

сукупність дій емітента щодо здійснення підписки на акції або продажу облігацій.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЕМІТЕНТ →← ЕМІСІЯ

T: 0.15631189 M: 3 D: 3