ЕМІТЕНТ

акціонерне товариство, держава або орган виконавчої влади, які здійснюють емісію цінних паперів і несуть відповідальність перед їхніми власниками.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.028433093 M: 1 D: 1