search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
ЕМІТЕНТ
акціонерне товариство, держава або орган виконавчої влади, які здійснюють емісію цінних паперів і несуть відповідальність перед їхніми власниками.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousЕМІСІЯ АКЦІЙ АБО ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВЕМІТЕНТ ЦІННИХ ПАПЕРІВskip_next

T: 0.014437121 M: 35 D: 0