ЕМІТЕНТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ →← ЕМІТЕНТ

T: 0.114675343 M: 3 D: 3