ЗБЕРІГАЧ

комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і щодо тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких від здійснює угоди.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЗНЕРУХОМЛЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ЗАЯВКА ПОЗА КОНКУРЕНЦІЇ

T: 0.135668786 M: 3 D: 3