ЗНЕРУХОМЛЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та (або) депозитарію.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.041697902 M: 1 D: 1