ЗНЕРУХОМЛЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та (або) депозитарію.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ →← ЗБЕРІГАЧ

T: 0.140899215 M: 3 D: 3