КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ

вид цінних паперів на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КАПІТАЛ ОПЛАЧЕНИЙ →← ЗНЕРУХОМЛЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.123311701 M: 3 D: 3