КЛІЄНТИ ДЕПОЗИТАРІЮ

зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти щодо рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, а також інші депозитарії, з якими укладено договори про кореспондентські відносини.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КЛІРИНГ →← КЛІЄНТ БІРЖІ

T: 0.120861627 M: 3 D: 3