КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

відношення балансового прибутку до активу балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ (КАПІТАЛУ) →← КЛАС ОПЦІОНІВ

T: 0.123137371 M: 3 D: 3