КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

відношення балансового прибутку до активу балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.038617662 M: 1 D: 1