КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ (КАПІТАЛУ)

відношення балансового прибутку до І розділу пасиву балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ АБСОЛЮТНОЇ →← КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

T: 0.200747617 M: 3 D: 3