КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ АБСОЛЮТНОЇ

відношення грошових коштів до ІІІ розділу пасиву балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ЗАГАЛЬНИЙ →← КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ (КАПІТАЛУ)

T: 0.109978364 M: 3 D: 3