КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ЗАГАЛЬНИЙ

відношення ІІ і ІІІ розділу активу балансу до ІІІ розділу пасиву балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ПРОМІЖНИЙ →← КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ АБСОЛЮТНОЇ

T: 0.137692625 M: 3 D: 3