КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ПРОМІЖНИЙ

відношення ІІІ розділу активу балансу до ІІІ розділу пасиву балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ →← КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ЗАГАЛЬНИЙ

T: 0.124819758 M: 3 D: 3