КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

відношення І розділу пасиву балансу до активу балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ →← КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ ПРОМІЖНИЙ

T: 0.112666584 M: 3 D: 3