КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

відношення І розділу пасиву балансу до активу балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.050939693 M: 1 D: 1