КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

відношення ІІ і ІІІ розділу пасиву балансу до І розділу пасиву балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.032911211 M: 1 D: 1