КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

відношення ІІ і ІІІ розділу пасиву балансу до І розділу пасиву балансу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОЛЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← КОЕФІЦІЄНТ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

T: 0.167200196 M: 3 D: 3