КОМІСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО →← КОЛЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.117080706 M: 3 D: 3