КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОМПАНІЯ ІНВЕСТИЦІЙНА →← КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

T: 0.105616546 M: 3 D: 3