КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.036876327 M: 1 D: 1