КОНКУРЕНТНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності інвесторів, емітентів і ринкових посередників, створення умов для змагання за найбільш вигідне залучення вільних фінансових ресурсів та встановлення немонопольних цін на послуги фінансових посередників за умов контролю дотримання правил добросовісної конкуренції учасниками фондового ринку.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОНТРАКТ ОПЦІОННИЙ →← КОМПАНІЯ АКЦІОНЕРНА

T: 0.120081598 M: 3 D: 3