КОТИРОВКА

найбільш висока пропозиція купити і найбільш низька пропозиція продати цінні папери на ринку в певний час.

Глосарій термінів Фондового ринку 

КОТИРУВАЛЬНА ЦІНА →← КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.101394931 M: 3 D: 3