КОТИРОВКА

найбільш висока пропозиція купити і найбільш низька пропозиція продати цінні папери на ринку в певний час.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.057744013 M: 1 D: 1