КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ціна, за якою продаються і купуються цінні папери. Формується під впливом попиту і пропозиції на ринку.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.037298606 M: 1 D: 1