ЛІВЕРИДЖ ФІНАНСОВИЙ

структура капіталу з використанням залучених коштів у вигляді позичок, а також продаж привілейованих акцій для формування фондів корпорації (акціонерних товариств).

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЛІКВІДНІСТЬ →← КУРСОВИЙ ІНДЕКС

T: 0.223403754 M: 3 D: 3