ЛІКВІДНІСТЬ

спроможність інвестора швидко конвертувати цінні папери з мінімальними витратами відносно їх поточної ринкової вартості; спроможність ринку абсорбувати суттєве збільшення пропозиції будь-якого цінного папера з мінімальною зміною його ціни.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЛІСТИНГ →← ЛІВЕРИДЖ ФІНАНСОВИЙ

T: 0.119212672 M: 3 D: 3