ЛІСТИНГ

1. допуск акцій або облігацій до торгівлі на фондовій біржі на підставі відповідності емітента вимогам, які висуваються до розміру його капіталу, прибутковості, кількості акціонерів. 2. внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ЛИСТ ПІДПИСНИЙ →← ЛІКВІДНІСТЬ

T: 0.12650831 M: 3 D: 3