МІЖБАНКІВСЬКИЙ ВІДСОТОК

відсоток по кредитах, що видаються одним комерційним банком іншому.

Глосарій термінів Фондового ринку 

МАРЖА →← ЛОТ

T: 0.109577688 M: 3 D: 3