АКЦІЇ ЗВИЧАЙНІ

цінні папери, які надають право власності на частку в активах і прибутках компанії, а також мають право голосу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

АКЦІЇ КУМУЛЯТИВНІ ПРИВІЛЕЙОВАНІ →← АВУАРИ

T: 0.12531942 M: 3 D: 3