ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

укладення та виконання угод щодо цінних паперів, яке не пов’язано з їх випуском.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ОБЛІГАЦІЯ →← НОТА КАЗНАЧЕЙСЬКА

T: 0.117879507 M: 3 D: 3