ОБЛІГАЦІЯ

1. цінний папір, який випускається на певний термін і за яким емітент зобов’язується повернути номінальну вартість і виплатити фіксований дохід інвестору. Облігації можуть бути випущені серіями. 2. цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ОБЛІГАЦІЯ ДЕРЖАВНА →← ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

T: 0.113155218 M: 3 D: 3