ОБЛІГАЦІЯ З НУЛЬОВИМ КУПОНОМ

цінний папір, який реалізується з дисконтом від номінальної вартості і погашається за номіналом, якщо термін обігу минув.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ОБЛІГАЦІЯ КАЗНАЧЕЙСЬКА →← ОБЛІГАЦІЯ ДИСКОНТНА

T: 0.106953876 M: 3 D: 3