ПОЗАБІРЖОВА ТОРГІВЛЯ

операції з купівлі-продажу цінних паперів, проведені не на фондовій біржі.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК →← ПОДВІЙНИЙ ОПЦІОН PUT

T: 0.167601067 M: 3 D: 3