ПОЗАБІРЖОВА ТОРГІВЛЯ

операції з купівлі-продажу цінних паперів, проведені не на фондовій біржі.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.033038201 M: 1 D: 1