ІНВЕСТИЦІЇ

довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ІНВЕСТИЦІЇ РЕАЛЬНІ →← ІМЕННИЙ ЦІННИЙ ПАПІР

T: 0.060088424 M: 3 D: 3