ПОРТФЕЛЬ РИНКОВИЙ

включає всі ризиковані активи пропорційно їх ринковій вартості.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ПОРТФЕЛЬ ІПОТЕЧНИЙ

T: 0.115442219 M: 3 D: 3