ПОРТФЕЛЬ РИНКОВИЙ

включає всі ризиковані активи пропорційно їх ринковій вартості.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.034297507 M: 1 D: 1