ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

сукупність цінних паперів, до якої входять цінні папери різних видів або цінні папери одного виду, але різних емітентів, або цінні папери одного й того самого емітента, але з різними умовами щодо терміну погашення тощо.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ПОСЕРЕДНИКИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ →← ПОРТФЕЛЬ РИНКОВИЙ

T: 0.120839597 M: 3 D: 3