ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.032754288 M: 1 D: 1