ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ПРАВОВА УПОРЯДКОВАНІСТЬ →← ПОСТІЙНЕ КОТИРУВАННЯ

T: 0.103109746 M: 3 D: 3