ПРАВОВА УПОРЯДКОВАНІСТЬ

створення розвинутої правової інфраструктури забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб’єктів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.037075457 M: 1 D: 1