ПРАВОВА УПОРЯДКОВАНІСТЬ

створення розвинутої правової інфраструктури забезпечення діяльності фондового ринку, яка чітко регламентує правила поведінки і взаємовідносин його суб’єктів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ПРЕМІЯ НА АКЦІЮ →← ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

T: 0.108322065 M: 3 D: 3