ПРЕМІЯ НА АКЦІЮ

премія, отримана при розміщенні акцій; становить суму, більшу за їх номінальну вартість.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.031790094 M: 1 D: 1