ПРЕМІЯ НА АКЦІЮ

премія, отримана при розміщенні акцій; становить суму, більшу за їх номінальну вартість.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ПРЕМІЯ ОПЦІОННА →← ПРАВОВА УПОРЯДКОВАНІСТЬ

T: 0.090630897 M: 3 D: 3