АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.організаційна форма підприємства, що є спільною власністю осіб, які володіють його акціями. Акціонерні товариства бувають відкритого типу (їх акції можуть вільно купуватися і продаватися) і закритого типу (їх акції можуть бути розповсюдженими серед обмеженого кола осіб). 2.організація, яка має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

Глосарій термінів Фондового ринку 

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ →← АКЦІОНЕР

T: 0.118710132 M: 3 D: 3