search
І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.організаційна форма підприємства, що є спільною власністю осіб, які володіють його акціями. Акціонерні товариства бувають відкритого типу (їх акції можуть вільно купуватися і продаватися) і закритого типу (їх акції можуть бути розповсюдженими серед обмеженого кола осіб). 2.організація, яка має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.


Глосарій термінів Фондового ринку 

skip_previousАКЦІОНЕРАКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛskip_next

T: 0.013410233 M: 27 D: 0