РИЗИК ПРОЦЕНТНИЙ

ризик того, що ринкові процентні ставки перевищать поточні ставки фінансових інструментів з фіксованою ставкою процента.

Глосарій термінів Фондового ринку 

РИЗИК РИНКОВИЙ →← РИЗИК КАПІТАЛУ

T: 0.095693263 M: 3 D: 3