РИЗИК СИСТЕМАТИЧНИЙ

тенденція ціни активів змінюватись аналогічно ринковому індексу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

РИЗИК ФІНАНСОВИЙ →← РИЗИК РИНКОВИЙ

T: 0.108297204 M: 3 D: 3