РИЗИК ФІНАНСОВИЙ

ризик невиконання зобов’язань по цінних паперах.

Глосарій термінів Фондового ринку 

РИНКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ →← РИЗИК СИСТЕМАТИЧНИЙ

T: 0.127206361 M: 3 D: 3