РИЗИК ФІНАНСОВИЙ

ризик невиконання зобов’язань по цінних паперах.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.032096809 M: 1 D: 1