РИНКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ

цінні папери, що перебувають в обігу на організованому ринку.

Глосарій термінів Фондового ринку 

РИНКОВИЙ РИЗИК →← РИЗИК ФІНАНСОВИЙ

T: 0.099963309 M: 3 D: 3