РИНОК ПЕРВИННИЙ

ринок перших і повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їх первинне розміщення серед інвесторів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК →← РИНОК КАПІТАЛУ

T: 0.096626484 M: 3 D: 3