РОЗРАХУНКОВОКЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

діяльність з визначення взаємних зобов’язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними.

Глосарій термінів Фондового ринку 

САМОРЕГУЛЮВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ →← РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК

T: 0.079485647 M: 3 D: 3