СЕРІЯ ОПЦІОНІВ

сукупність опціонів одного випуску з однаковою ціною виконання.

Глосарій термінів Фондового ринку 

СЕРТИФІКАТ →← СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ

T: 0.082906137 M: 3 D: 3