ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ

операція на готівковому ринку, за якої одна сторона зобов’язується купити, а друга продати товар або цінні папери у встановлений термін у майбутньому на узгоджених між ними умовах. Умови форвардних контрактів нестандартні, вони не можуть передаватися третій стороні, а можуть бути анульовані лише в разі узгодження другої сторони, яка часто має право на одержання компенсації і штрафу.

Глосарій термінів Фондового ринку 

ФУНДИРУВАННЯ →← ФОНДОВА БІРЖА

T: 0.109921232 M: 3 D: 3