БІРЖОВЕ ЗАМОВЛЕННЯ

визначений правилами біржі письмовий (на спеціальному бланку) або усний спосіб оголошення брокером/дилером відкритої пропозиції на купівлю чи продаж цінних паперів, який є достатньою підставою для котирування та (або) прийняття біржової угоди до виконання.

Глосарій термінів Фондового ринку 

БІРЖОВИЙ ІНДЕКС →← БІРЖОВЕ БРОКЕРСЬКЕ МІСЦЕ

T: 0.099579062 M: 3 D: 3