БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ

офіційне видання біржі, в якому публікуються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.024046765 M: 1 D: 1