БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ

офіційне видання біржі, в якому публікуються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.

Глосарій термінів Фондового ринку 

БІРЖОВИЙ ДЕНЬ (ТОРГОВЕЛЬНА СЕСІЯ) →← БІРЖОВИЙ ІНДЕКС

T: 0.089705376 M: 3 D: 3