БАЗОВИЙ АКТИВ

предмет деривативу: цінні папери, товари або кошти.

Глосарій термінів Фондового ринку 

T: 0.042649337 M: 1 D: 1