БАЗОВИЙ АКТИВ

предмет деривативу: цінні папери, товари або кошти.

Глосарій термінів Фондового ринку 

БАНК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ →← БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ

T: 0.095147734 M: 3 D: 3