БАНК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

посередник між корпорацією — емітентом нових цінних паперів і інвестором. Купує безпосередньо у корпорації новий випуск акцій і облігацій. Виступає гарантом організації і розміщення нового випуску цінних паперів.

Глосарій термінів Фондового ринку 

БЕЗДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ЦІННОГО ПАПЕРА →← БАЗОВИЙ АКТИВ

T: 0.108233332 M: 3 D: 3